Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce fluid US na Pint liquid US: 1 Ounce fluid US = 0,062 5 Pint liquid US


Przelicz Ounce fluid US na Pint liquid US