Ounce per cubic foot -> Pound per cubic inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic foot na Pound per cubic inch: 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³] = 0,000 036 168 981 486 353 Pound per cubic inch [lb/in³]Przelicz Ounce per cubic foot na Pound per cubic inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per cubic inch [lb/in³]'.