Ounce per cubic inch -> Ounce per cubic foot

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Ounce per cubic foot: 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 1 727,999 999 392 7 Ounce per cubic foot [oz/ft³]Przelicz Ounce per cubic inch na Ounce per cubic foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per cubic foot [oz/ft³]'.

Ounce per cubic inch -> Ounce per cubic foot