Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Ounce per cubic foot: 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 1 727,999 999 392 7 Ounce per cubic foot [oz/ft³]


Przelicz Ounce per cubic inch na Ounce per cubic foot