Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Ounce per gallon (US fluid): 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 230,999 999 957 67 Ounce per gallon (US fluid)


Przelicz Ounce per cubic inch na Ounce per gallon (US fluid)