Ounce per cubic inch -> Pound per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Pound per gallon (US fluid): 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 14,437 499 998 8 Pound per gallon (US fluid)Przelicz Ounce per cubic inch na Pound per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per gallon (US fluid)'.

Ounce per cubic inch -> Pound per gallon (US fluid)