Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per cubic inch na Pound per gallon (imperial): 1 Ounce per cubic inch [oz/in³] = 17,338 714 546 13 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]


Przelicz Ounce per cubic inch na Pound per gallon (imperial)