Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (US fluid) na Ounce per cubic inch: 1 Ounce per gallon (US fluid) = 0,004 329 004 329 797 6 Ounce per cubic inch [oz/in³]


Przelicz Ounce per gallon (US fluid) na Ounce per cubic inch