Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (US fluid) na Pound per cubic foot: 1 Ounce per gallon (US fluid) = 0,467 532 467 628 95 Pound per cubic foot [lb/ft³]Przelicz Ounce per gallon (US fluid) na Pound per cubic foot:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per gallon (US fluid)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per cubic foot [lb/ft³]'.

Przelicz Ounce per gallon (US fluid) na Pound per cubic foot