Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Gramów na decylitr: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,623 602 329 1 Gramów na decylitr [g/dl]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Gramów na decylitr