Ounce per gallon (imperial) -> Gramów na dezymetr sześcienny

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Gramów na dezymetr sześcienny: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 6,236 023 291 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Gramów na dezymetr sześcienny:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]'.

Ounce per gallon (imperial) -> Gramów na dezymetr sześcienny