Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Gramów na litr: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 6,236 023 291 Gramów na litr [g/l]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Gramów na litr