Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]

=   0,003 604 650 2 Ounce per cubic inch [oz/in³]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Ounce per gallon (imperial) na Ounce per cubic inch


Ounce per gallon (imperial) / oz/gal   ->   Ounce per cubic inch / oz/in³