Ounce per gallon (imperial) -> Ounce per cubic inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Ounce per cubic inch: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,003 604 650 150 460 3 Ounce per cubic inch [oz/in³]Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Ounce per cubic inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per cubic inch [oz/in³]'.

Ounce per gallon (imperial) -> Ounce per cubic inch