Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Ounce per cubic inch: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,003 604 650 150 460 3 Ounce per cubic inch [oz/in³]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Ounce per cubic inch