Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Ounce per gallon (US fluid): 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,832 674 184 603 75 Ounce per gallon (US fluid)


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Ounce per gallon (US fluid)