Ounce per gallon (imperial) -> Ounce per gallon (US fluid)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Ounce per gallon (US fluid): 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,832 674 184 603 75 Ounce per gallon (US fluid)Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Ounce per gallon (US fluid):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ounce per gallon (US fluid)'.

Ounce per gallon (imperial) -> Ounce per gallon (US fluid)