Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Pound per cubic inch: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,000 225 290 634 354 93 Pound per cubic inch [lb/in³]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Pound per cubic inch