Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per gallon (imperial) na Slug per cubic foot: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 0,012 099 882 782 067 Slug per cubic foot [slug/ft³]


Przelicz Ounce per gallon (imperial) na Slug per cubic foot