Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Gramów na sekundę: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,007 874 867 534 722 2 Gramów na sekundę [g/s]


Przelicz Ounce per hour na Gramów na sekundę