Ounce per hour -> Gramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Gramów na sekundę: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,007 874 867 534 722 2 Gramów na sekundę [g/s]Przelicz Ounce per hour na Gramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per hour [oz/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'.

Ounce per hour -> Gramów na sekundę