Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Pound per second: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,000 017 361 111 111 111 Pound per second [lb/s]


Przelicz Ounce per hour na Pound per second