Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Slug per second: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,000 000 539 599 937 968 76 Slug per second [slug/s]


Przelicz Ounce per hour na Slug per second