Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Ton (short/US) per second: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,000 000 008 680 555 555 555 6 Ton (short/US) per second [tn/s]


Przelicz Ounce per hour na Ton (short/US) per second