Ounce per hour -> Ton (short/US) per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per hour na Ton (short/US) per second: 1 Ounce per hour [oz/h] = 0,000 000 008 680 555 555 555 6 Ton (short/US) per second [tn/s]Przelicz Ounce per hour na Ton (short/US) per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per hour [oz/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.

Ounce per hour -> Ton (short/US) per second