Ounce per minute -> Kilogramów na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per minute na Kilogramów na godzinę: 1 Ounce per minute [oz/min] = 1,700 971 387 5 Kilogramów na godzinę [kg/h]



Przelicz Ounce per minute na Kilogramów na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per minute [oz/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na godzinę [kg/h]'.