Ounce per minute -> Kilogramów na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per minute na Kilogramów na minutę: 1 Ounce per minute [oz/min] = 0,028 349 523 125 Kilogramów na minutę [kg/min]Przelicz Ounce per minute na Kilogramów na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per minute [oz/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogramów na minutę [kg/min]'.

Ounce per minute -> Kilogramów na minutę