Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per minute na Pound per hour: 1 Ounce per minute [oz/min] = 3,75 Pound per hour [lb/h]


Przelicz Ounce per minute na Pound per hour