Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Gramów na godzinę: 1 Ounce per second [oz/s] = 102 058,283 25 Gramów na godzinę [g/h]


Przelicz Ounce per second na Gramów na godzinę