Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Gramów na minutę: 1 Ounce per second [oz/s] = 1 700,971 387 5 Gramów na minutę [g/min]


Przelicz Ounce per second na Gramów na minutę