Ounce per second -> Gramów na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Gramów na sekundę: 1 Ounce per second [oz/s] = 28,349 523 125 Gramów na sekundę [g/s]Przelicz Ounce per second na Gramów na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływ masy'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce per second [oz/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gramów na sekundę [g/s]'.

Ounce per second -> Gramów na sekundę