Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Gramów na sekundę: 1 Ounce per second [oz/s] = 28,349 523 125 Gramów na sekundę [g/s]


Przelicz Ounce per second na Gramów na sekundę