Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Kilogramów na sekundę: 1 Ounce per second [oz/s] = 0,028 349 523 125 Kilogramów na sekundę [kg/s]


Przelicz Ounce per second na Kilogramów na sekundę