Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce per second na Ton (short/US) per minute: 1 Ounce per second [oz/s] = 0,001 875 Ton (short/US) per minute [tn/min]


Przelicz Ounce per second na Ton (short/US) per minute