Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-feet na Kilogram-force-centimeter: 1 Ounce-feet [ozft] = 0,863 903 575 634 9 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]


Przelicz Ounce-feet na Kilogram-force-centimeter