Ounce-feet -> Meganiutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-feet na Meganiutonometr: 1 Ounce-feet [ozft] = 0,000 000 084 72 Meganiutonometr [MNm]Przelicz Ounce-feet na Meganiutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce-feet [ozft]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Meganiutonometr [MNm]'.

Ounce-feet -> Meganiutonometr