Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-feet na Meter-Kilogram: 1 Ounce-feet [ozft] = 0,008 639 035 756 349 Meter-Kilogram [mkg]


Przelicz Ounce-feet na Meter-Kilogram