Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-feet na Pound-inches: 1 Ounce-feet [ozft] = 0,749 835 183 441 24 Pound-inches [lbin]


Przelicz Ounce-feet na Pound-inches