Ounce-force -> Kilopound-siła

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-force na Kilopound-siła: 1 Ounce-force [ozf] = 0,000 062 5 Kilopound-siła [kip]Przelicz Ounce-force na Kilopound-siła:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce-force [ozf]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilopound-siła [kip]'.

Ounce-force -> Kilopound-siła