Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-inches na J/rad: 1 Ounce-inches [ozin] = 0,007 06 J/rad


Przelicz Ounce-inches na J/rad