Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-inches na Kilogram-force-centimeter: 1 Ounce-inches [ozin] = 0,071 991 964 636 242 Kilogram-force-centimeter [kgfcm]


Przelicz Ounce-inches na Kilogram-force-centimeter