Ounce-inches -> Meganiutonometr

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ounce-inches na Meganiutonometr: 1 Ounce-inches [ozin] = 0,000 000 007 06 Meganiutonometr [MNm]Przelicz Ounce-inches na Meganiutonometr:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ounce-inches [ozin]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Meganiutonometr [MNm]'.

Ounce-inches -> Meganiutonometr