Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pa·s na Pound-force second per square foot: 1 Pa·s [Pas] = 0,020 885 433 788 371 Pound-force second per square foot


Przelicz Pa·s na Pound-force second per square foot