Pa·s -> kg/(m·s)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pa·s na kg/(m·s): 1 Pa·s [Pas] = 1 kg/(m·s)Przelicz Pa·s na kg/(m·s):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pa·s [Pas]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kg/(m·s)'.

Pa·s -> kg/(m·s)