Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pa·s na kg/(m·s): 1 Pa·s [Pas] = 1 kg/(m·s)


Przelicz Pa·s na kg/(m·s)