Parts per trillion -> Parts per billion

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Parts per trillion na Parts per billion: 1 Parts per trillion [ppt] = 0,001 Parts per billion [ppb]Przelicz Parts per trillion na Parts per billion:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Parts-Per ...'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Parts per trillion [ppt]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Parts per billion [ppb]'.