Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Peck dry US na Gallon imperial: 1 Peck dry US = 1,937 877 943 841 9 Gallon imperial [gal]


Przelicz Peck dry US na Gallon imperial