Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Peck imperial na Barrel imperial: 1 Peck imperial [pk] = 0,055 555 555 555 556 Barrel imperial


Przelicz Peck imperial na Barrel imperial