Phot -> Foot-candle

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Phot na Foot-candle: 1 Phot [ph] = 929,030 399 974 95 Foot-candle [fc]Przelicz Phot na Foot-candle:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Phot [ph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-candle [fc]'.