Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Phot na Lumen/foot²: 1 Phot [ph] = 929,030 399 974 95 Lumen/foot²


Przelicz Phot na Lumen/foot²