Pièze -> Milimetr słupa rtęci

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pièze na Milimetr słupa rtęci: 1 Pièze [pz] = 7,500 615 050 434 1 Milimetr słupa rtęci [mmHg]Przelicz Pièze na Milimetr słupa rtęci:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pièze [pz]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milimetr słupa rtęci [mmHg]'.

Pièze -> Milimetr słupa rtęci