Pièze   ->   Pound per square inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pièze na Pound per square inch: 1 Pièze [pz] = 0,145 037 743 897 28 Pound per square inch [psi]Przelicz Pièze na Pound per square inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pièze [pz]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per square inch [psi]'.

Przelicz Pièze na Pound per square inch (Ciśnienia)