Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pikocurie na Disintegrations per minute: 1 Pikocurie [pCi] = 2,22 Disintegrations per minute [dpm]Przelicz Pikocurie na Disintegrations per minute:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Radioaktywność'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pikocurie [pCi]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Disintegrations per minute [dpm]'.

Przelicz Pikocurie na Disintegrations per minute (Radioaktywność)