Pikomho -> 1/Ω

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pikomho na 1/Ω: 1 Pikomho [p℧] = 0,000 000 000 001 1/ΩPrzelicz Pikomho na 1/Ω:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pikomho [p℧]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku '1/Ω'.