Pint dry US -> Barrel dry US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Pint dry US na Barrel dry US: 1 Pint dry US = 0,004 761 904 761 904 8 Barrel dry USPrzelicz Pint dry US na Barrel dry US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Pint dry US'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Barrel dry US'.

Pint dry US -> Barrel dry US