Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poiseuille na kg/(m·s): 1 Poiseuille [Pl] = 1 kg/(m·s)


Przelicz Poiseuille na kg/(m·s)