Poiseuille -> kg/(m·s)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poiseuille na kg/(m·s): 1 Poiseuille [Pl] = 1 kg/(m·s)Przelicz Poiseuille na kg/(m·s):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Lepkość dynamiczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Poiseuille [Pl]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'kg/(m·s)'.