Poncelet -> BTU/s

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poncelet na BTU/s: 1 Poncelet [p] = 0,929 491 076 292 06 BTU/sPrzelicz Poncelet na BTU/s:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Mocy / Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Poncelet [p]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'BTU/s'.