Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Poncelet na Brake horsepower: 1 Poncelet [p] = 1,315 093 427 5 Brake horsepower [bhp]


Przelicz Poncelet na Brake horsepower